Keuruun museolle kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden avustus

Keuruun museo on saanut Museoviraston myöntämän 19 000€ avustuksen kulttuuriperintökasvatukseen.  
 
Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden avustushakuun saapui 62 hakemusta, avustusta myönnettiin 14 hakijalle. Rahoitusta myönnettiin erityisesti uusille toimintamuodoille, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden sekä yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön.
 
Keuruun museon hankkeessa Haapamäen rautatieläistaajama – opitaan kulttuuriperinnöstä lasten näkökulmasta, avataan Haapamäen kulttuuriperintöä uudella tavalla esi- ja peruskoululaisille.
 
Hankkeen lähtökohtana on opetuspakettien kehittäminen osallistavalla tavalla. Hankkeessa tuotetaan opetusmateriaalia vapaaseen käyttöön osallistavalla menetelmällä, jossa materiaalien käyttäjät, lapset, ovat alusta asti mukana ideoimassa, tekemässä ja testaamassa tehtäviä. 
 
Hanke toteutetaan työpajamuotoisena yhteistyössä Haapamäen yhtenäiskoulun opettajien ja haapamäkisten yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa.
 
Hankkeen tavoitteena on huomioida kulttuuriperinnön kiintopisteitä lasten näkökulmasta ja osallistaa lapsia heidän ikätasonsa mukaisesti osallistumaan opetuspakettien suunnitteluun ja tekemiseen. Hanke kannustaa lapsia tutkimaan ja huomioimaan lähi- ja luonnonympäristönsä kulttuuriperintöä ja tuomaan esille omia ajatuksiaan ja huomioitaan. Tavoitteena on myös osallistaa paikallisia järjestöjä siirtämään ja valmistamaan opetuskäyttöön materiaalia omasta kulttuuriympäristöstään.
 
Hankkeen avulla luodaan toimintamalli, jota voidaan jatkossa soveltaa myös muihin päiväkoteihin ja kouluihin Keuruulla. Tavoitteena on kehittää uusi malli tuottaa kulttuuriperintökasvatuksen opetuspaketteja, joiden suunnitteluvaiheessa osallistetaan paikallisia yhteisöjä ja lapsia.
 
Hanke starttaa elokuussa ja jatkuu vuoden 2018 loppuun.
 
Lisätietoja:
Ritva Pulkkinen, museonjohtaja, 040 965 5567, ritva.pulkkinen(a)keuruu.fi
Teija Lammi, amanuenssi, 040 965 5538, teija.lammi(a)keuruu.fi

Aukioloajat

Keuruun museon kesänäyttely museorakennuksessa (Kangasmannilantie 4) on avoinna 31.8. saakka
ti-la klo 11-16.
Kesänäyttelyyn pääsymaksu  8/5 € ja Museokortti. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.

Haapamäki - Rautatiekylä keskellä Suomea -näyttely Haapamäen Wanhalla (Riihontie 1)
on avoinna 28.7. saakka joka päivä klo 11-17. Esillä myös Haapamäen vanhan
koulun perinneyhdistyksen kuvataidenäyttely Pasi Karjula ja Martti Jämsä sekä kotiseutuaineistoa.

Museon henkilökunnan yhteinen sähköposti:

museo@keuruu.fi

Info

museokortti logo sloganilla
Meille käy museokortti!

Löydät meidät myös Facebookista

- ja Instagramista!

- sekä Youtubesta!

Keuruun museo on esteetön.

Museonjohtaja

Laura-Kristiina Moilanen

040 965 5567
laura-kristiina.moilanen@keuruu.fi

 

Amanuenssi

Helena Kukkamo

040 965 5538
helena.kukkamo@keuruu.fi